Search

Wednesday, 1 August 2018

Lord Of Ajasa- Pantiewa Ft. Reminisce & Oladips (Audio & Lyrics)

Download Pantiewa


Intro

Ibile! Omo Iya Aje, Oladips

Lord Of Ajasa, omi ata

Alaga is kidi-diDi, Lord Of Ajasa is jigi-jigi

Lord Of Ajasa; ahn ahnnChorus- Oladips

Gbedu eleyi de ma n jo cable- o de ma n jo cable

E ba mi wa awon omo t’o ye-cable: omo t’o ye-cable

Ajasa ti wa online, ‘vailable- o ti wa aVailable

Kuro lona, Alaga fe webo; ehh

Emi o fe awon Pantiewa- Pantiewa, eh

Aburo, ba mi p’Aunty e wa; ehehh

Emi o fe awon Pantiewa- Pantiewa, yeh

Aburo, ba mi p’Aunty e wa; ba mi p’Aunty e wa; ehh


Verse 1- Lord Of Ajasa

Ahh; Omo Ope, ko ni s’ewu

Jaye lo, Oluwa ti segun; oti wa n’le t’e ba fe mu

Ba mi gbenu si no be atenu

Oju po lori ise yen; reelmp3.com

Iwo na wa lori ise yen?

A jo ni lole tori ise yen

E je k’a ma wo eni t’o ma gori ise yen

T’o ba ti dele, oya e jupa

Ile Ijo yi, awa la ma tuka

This small body is thou full of oja

See noboDy cos o ti fo si mi l’ara

(Chorus- Oladips)

Gbedu eleyi de ma n jo cable- o de ma n jo cable

E ba mi wa awon omo t’o ye-cable: oMo t’o ye-cable

Ajasa ti wa online, ‘vailable- o ti wa available

Kuro lona, Alaga fe webo; ehh

Emi o fe awOn Pantiewa- Pantiewa, eh

Aburo, ba mi p’Aunty e wa; ehehh

Emi o fe awon Pantiewa- Pantiewa, yeh

{Ibile!; reelmp3.com}

Aburo, ba mi p’Aunty e wa; ba mi p’Aunty e wa; ehh


Verse 2- Reminisce

Bi ibe ba gbe, a lo saliva

Ibile; yo si won bi ti Malaika

Lori micrOphone lodo Ajasa

Erikina lawa oh, pasa pasa

Oya bere to k’o le feel the story

Egun tuntun woLe de, Giringory

T’o ba fe joja, so fun p’o need poli

T’o ba lo kere, bo sokoto je o ri

Iko ni ma fi ye tori opolo po

Mi o n r’irin idoti, no roforofo

Wo awon ore l’okan t’on soko soko

Eru wa n’le, mo ni Dollar loso losO

Chorus- Oladips

Gbedu eleyi de ma n jo cable- o de ma n jo cable

E ba mi wa awon oMo t’o ye-cable: omo t’o ye-cable

Ajasa ti wa online, ‘vailable- o ti wa available

Kuro lona, Alaga fe webo; ehh

Emi o fe awon PantiEwa- Pantiewa, eh

Aburo, ba mi p’Aunty e wa; ehehh

Emi o fe awon Pantiewa- Pantiewa, yeh

Aburo, ba mi p’AunTy e wa; ba mi p’Aunty e wa; ehh


Till Music Fades Out...

O de ma n jo cable; omo t’o ye-cable

O ti wa available; ehh

O de ma n jo cable; omo t’o ye-cable

O ti wa availAble; ehh; reelmp3


Related

No comments:

Post a Comment

Subscribe for updates

Missed Posts